© 2018 Aleksandra Owczarek

ALEKSANDRA OWCZAREK

Jezus puzzle, grafika cyfrowa, 2012

Falujące jądra, grafika cyfrowa, 2012

Motyl, grafika cyfrowa, 2012

Hitler i pies, grafika cyfrowa, 2012

Intro, grafika cyfrowa, 2012

POWSTANIE KOŚCIOŁA JAKIEGOŚTAM

projekt wspólny z Jeremim Jędrosiem

Na początku były rysunki, a rysunki stały się inspiracją. Powstało ich bardzo wiele, ich przedmioty były wymyślane na bieżąco, w trakcie wspólnego rysowania, wzajemnie dopowiadane. Były efektem swobody, rysunkową rejestracją strumienia świadomości. Urzeczenie ich surrealizmem wytworzyło pomysł wykreowania przy ich użyciu przestrzeni graficznych, które zapraszałyby oglądającego do interakcji i zagłębienia się w poszczególne wizje. Marzeniem było stworzenie rodzaju gry internetowej, kontemplacyjnej i relaksującej. Projekt jest otwarty i czeka na ostateczną realizację.

 

2012

 

POWSTANIE KOŚCIOŁA JAKIEGOŚTAM

projekt wspólny z Jeremim Jędrosiem

Na początku były rysunki, a rysunki stały się inspiracją.

Powstało ich bardzo wiele, ich przedmioty były wymyś-lane na bieżąco, w trakcie wspólnego rysowania, wzajem-nie dopowiadane. Były efektem swobody, rysunkową rejestracją strumienia świadomości. Urzeczeni ich surre-alizmem wpadliśmy na pomysł wykreowania przy ich użyciu przestrzeni graficznych, które zapraszałyby ogląda-jącego do interakcji i zagłębienia się w nasze wizje. Marze-niem było stworzenie rodzaju gry internetowej, kontem-placyjnej i relaksującej. Projekt jest otwarty i czeka na os-tateczną realizację.

 

/grafika cyfrowa, 2012