© 2018 Aleksandra Owczarek

ALEKSANDRA OWCZAREK

bez tytułu, olej, cienkopis na płótnie,

30 x 20 cm, 2015

bez tytułu, olej, akryl, flamaster na płótnie,

30 x 20 cm, 2015

bez tytułu, akryl, flamaster na płótnie,

90 x 80 cm, 2015

bez tytułu, olej na płótnie,

120 x 90 cm, 2014

bez tytułu, akryl, flamaster na płótnie,

40 x 30 cm, 2015

Oko II, akryl, ołówek na płótnie,

20 x 20 cm, 2015

Oko, akryl, długopis na płótnie,

20 x 20 cm, 2015

bez tytułu, olej, flamaster na płótnie,

40 x 30 cm, 2015

Komórka, akryl, długopis na płótnie,

40 x 30 cm, 2015

Nerki, olej na płótnie,

20 x 30 cm, 2015

Żołądek, olej, długopis na płótnie,

20 x 30 cm, 2015

bez tytułu, akryl, długopis na płótnie,

20 x 20 cm, 2015

bez tytułu, olej na płótnie,

20 x 20 cm, 2015

bez tytułu, akryl, marker, długopis na płótnie,

40 x 30 cm, 2015

bez tytułu, olej, długopis na płótnie,

40 x 30 cm, 2015

bez tytułu, olej, długopis na płótnie,

20 x 20 cm, 2014

bez tytułu, olej, flamaster na płótnie,

120 x 100 cm, 2016

Organizm jest zapisem etapu życia, w którym najważniejszym tematem była próba zbliżenia się do samej siebie. Dla pełniejszego poznania konieczna była konfrontacja ze swoimi ograniczeniami, jak i uznanie swoich walorów. Akceptacja tego, co i jak kształtowało w różnych momentach strukturę, która nigdy nie przestanie się rozrastać.

Organizm to próba podążania za zachodzącymi zmianami. To gotowość na bycie blisko swojego wnętrza, każdego elementu organizmu.

 

 2014–2016

ORGANIZM

Organizm nie jest konkretnym cyklem prac ani projektem. To raczej obszar, który eks-plorowałam w ostatnim czasie, odpowiedzi, których próbowałam udzielać na stawia-ne sobie pytania. Bardzo długo uczyłam się bycia szczęśliwą. Uznałam, że niezbęd-nym jest mi pełniejsze poznanie siebie, konfrontacja ze swoimi słabościami oraz uzna-nie swoich walorów. Akceptacja tego, co i jak mnie ukształtowało. Organizm to zatem plastyczny zapis procesu autopoznawania, gdzie pośród zawiłości form i materii od-najdować można elementy znane i bliskie.

Prawdopodobnie proces poznawania siebie nigdy nie będzie zamknięty. Każdy z nas jest wciąż rozrastającą się strukturą. Ale można za zachodzącymi zmianami podą-żać, być na nie gotowym. Nie bać kopać głęboko, aż do trzewi. Umieć zobaczyć, jak są one piękne, jak piękny stanowią organizm.

 

/olej, akryl, flamastry na płótnie

 różne formaty

 

 2014-2016

 

ORGANIZM