© 2018 Aleksandra Owczarek

ALEKSANDRA OWCZAREK

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 65 x 99,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, szablon

na papierze, nici, 65,5 x 99 cm, 2013

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 85 x 110 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 70,5 x 97 cm, 2013

bez tytułu, techniki trawione, kolografia

na papierze, nici, 65 x 99,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia, druk cyfrowy,

szablon na papierze, nici, 65 x 98,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione,

szablon na papierze, nici, 65 x 98,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 65,5 x 99 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 65 x 99 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 75 x 99,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 70,5 x 99 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 72 x 115 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 70 x 99 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 65,5 x 98,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 65,5 x 98,5 cm, 2012

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 75 x 99,5 cm, 2013

bez tytułu, techniki trawione, kolografia,

szablon na papierze, nici, 77 x 105,5 cm, 2013

W Głowach – artefaktach wiele wątków odkrywanych było w trakcie pracy nad cyklem. Jest w nim poszukiwanie równowagi, jako odpowiedź na chaos zarówno świata zewnętrznego, jak i tego rodzącego się w umyśle człowieka. Głowy mają istnieć w parach jednocześnie na zasadzie kontrastu i harmonii; są zszyte – mają dwie części, ale stanowią nierozerwalną całość. To ukłon w stronę dualizmu osobowości człowieka, kierujących nim sprzeczności; to portret niepasujących do siebie cech danej osoby. To w końcu także kompozycja, jaką tworzą elementy osobowości dwóch jednostek związanych bliską relacją.

 

2011–2013

 

GŁOWY - ARTEFAKTY

Jedną z ważniejszych rzeczy określających mnie jako twórcę jest fakt, iż pomysł na pracę jest jedynie punktem wyjścia dla procesu jej powstawania. Nie realizuję pro-jektów, a wyznaczam sobie obszary do zbadania. Tak też w „Głowach-artefaktach” wiele wątków odkrywałam w tra-kcie pracy nad cyklem. Jest w nim potrzeba porządku, ale bez negacji istnienia chaosu, zawsze obecnego w świecie zewnętrznym, jak i tego rodzącego się w umyśle czło-wieka. „Głowy” mają istnieć w parach jednocześnie na za-sadzie kontrastu i harmonii; są zszyte – mają dwie części, ale stanowią nierozerwalną całość. To ukłon w stronę du-alizmu osobowości człowieka, kierujących nim sprzeczno-ści; to portret niepasujących do siebie cech danej osoby. To w końcu także kompozycja, jaką tworzą elementy osobowości dwóch jednostek związanych bliską relacją. Takie postrzeganie świata człowieka ma emocjonalny charakter. W pracach z tego cyklu, poprzez centralną kom-pozycję i przewijające się motywy, mogące przywodzić na myśl sztukę sakralną, wyrażam także respekt wobec roli emocji w moim życiu.

 

/intaglio, szablon, monotypia, druk cyfrowy, nić, papier

~100x70

2011-2013